Tar teknologien over jobbene og livene våre?

Til vårt andre blogginnlegg fikk vi i oppgave å velge et tema fra vår første forelesning. Som overskriften sier skal jeg derfor skrive om hvordan teknologien kan ta over jobbene og livene våre. Vår flinke foreleser Arne Krokan har pratet om temaet i dagens forelesning. Ta gjerne en tur innom bloggen hans her.

Problemstillingen jeg har valgt å skrive om er et bredt tema, dermed kommer jeg til å ta inn troverdige og relevante kilder jeg finner fra internett i dette blogginnlegget.

En fin beskrivelse på hva digitalisering er kan vi finne i en artikkel på regjeringen.no «Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive, og pålitelige. Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten i både privat og offentlig sektor». I artikkelen skriver de også at digitalisering i utgangspunktet er en samlebetegnelse for overgangen for analoge, mekaniske og papirbaserte løsninger, prosesser og systemer, til elektroniske og digitale løsninger. Et eksempel på en teknologisk-overgang kan vi finne i selskapet Kodak. Kort fortalt startet Kodak som det eneste firmaet som hadde den første praktiske funksjonelle filmrullen. Selskapet hadde 16 milliarder dollar i inntekter i 1996, og var ledende i sitt felt. Da det elektroniske kameraet kom tok Kodak patent på ideen, men var likevel ikke overbevist om å satse på ideen. Det var nettopp denne teknologiske ideen som felte Kodak. Kodak var ikke villig til å digitalisere seg i takt med resten av bransjen, dermed gikk selskapet konkurs.

Digitalisering er også lønnsomt, NHO -Næringslivets perspektivmelding «Kap. 5. Digitalisering » skriver at varer og tjenester vil bli produsert og omsatt langt mer effektivt enn tidligere, dette fører til reduserte kostnader og priser. I perspektivmeldingen skriver de også at nye markeder og inntekts- og forretningsmodeller utvikles, dermed vil det også oppstå nye måter å samhandle og drive forskning og innovasjon på. De trekker også frem at digitalisering vil utfordre eksisterende samfunnsstrukturer, næringer og arbeidsformer. Digitalisering har dermed potensielle fordeler og ulemper. Videre skriver de også at utfordringen blir å skape nye og helst like produktive arbeidsplasser som erstatter dem som vil forsvinne.


Ifølge en artikkel på utdanningsnytt.no ble det i 2017 kjent at Bankkonsernet Nordea varslet om å kutte 6000 ansatte og konsulenter som en følge av automatisering. I artikkelen skriver de at jobber som før ble gjort av mennesker vil bli erstattet av helautomatiske arbeidstakere i fysisk eller digitalt format. Det vil være mer lønnsomt for bedrifter da de ikke trenger gode pensjonsordninger, foreldrepermisjon, sykelønn eller ferie.
Andre yrker som forsvinner er kassebetjente i butikker, slike stillinger har blitt mer og mer automatisert i form av selvbetjentekasser. I artikkelen skriver de også «ifølge Statistisk sentralbyrå vil opp mot én av tre norske jobber bli utsatt for automatisering i løpet av de neste 20 årene». Fremtidens arbeidsliv vil derfor se veldig annerledes ut i fremtiden. Videre i artikkelen viser de til jobber som mest sannsynlig ikke vil eksistere i fremtiden som er resepsjonister, skattefunksjonærer, butikkmedarbeidere, advokatsekretær, revisor, regnskapsfører, postbud, og lønningsmedarbeidere.


I artikkelen «Vil robotene ta jobbene våre?» på Kristiania.no sier Andreas S. Hansen som jobber som Robotic Process Automation-analytiker i OBOS at roboter vil gi mer tid til mennesker. Hansen mener at målet hos OBOS ikke er å erstatte mennesker, men at automatisering vil gi ansatte mer tid til kundene. Det er ingen grunn til å frykte stor arbeidsledighet som følge av automatisering. Han sier også at man må ha fagkompetanse i bunn for at teknologien skal fungere og at man trenger ansatte for å lære opp roboter og sørge for at det juridiske er i orden. I artikkelen møter vi også Eivind Breivik, leder for institutt for teknologi ved Høyskolen Kristiania. Breivik mener at Norge opplever en fremvekst av nye yrker innen kultur, kunst, naturopplevelser, dette er yrker som ikke kan erstattes av teknologi og som vil få større betydning. Helsesektoren vil også se annerledes ut da roboter vil skape muligheter som kan spare samfunnet for store utgifter, og bidra til økt menneskelig kontakt. Videre sier han at «Automatiseringen vil føre til at flere eldre vil kunne bo lengre i hjemmene sine, ettersom roboter og andre støtteordninger kan bidra til husvask, personlig hygiene, samt å hjelpe til med å utføre enkle oppgaver». Som et resultat av dette tror Breivik at samfunnet vil bruke mindre ressurser på sykehjemsplasser og helsepersonell, da vil man stå igjen med ressurser som kan fokusere på den menneskelige biten «de gode samtalene».
Jobber som psykologer, lærere, kunstnere, spesialsykepleiere, farmasøyter og arkitekter vil etter høyest sannsynlighet stå like sterkt i fremtiden.

I dette blogginnlegget har jeg sett på hva digitalisering er. Jeg har også sett på hva som skjer med bedrifter som Kodak, om de ikke endrer seg eller digitaliseres i takt med resten av bransjene vil de høyest sannsynlig gå konkurs. Jeg har sett på perspektiv melding fra NHO som spår mer effektivitet og reduserte kostnader som en følge av digitalisering. Pressemeldingen tar også for seg at digitalisering vil utfordre samfunnsstrukturer og at digitalisering har potensielle fordeler og ulemper. Til slutt har jeg sett på negative og positive sider ved digitalisering. Det er vanskelig å si om teknologien vil ta over jobbene våre, men vi kan si med sikkerhet at teknologien vil prege en større del av arbeidslivet i fremtiden. Om det vil oppleves som positivt eller negativt vil avhenge en organisasjons evne til å tilpasse seg og tilegne seg ny teknologi.Kilder :
https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/ikt-politikk/digitaliseringen-i-offentlig-sektor/id2340245/

https://e24.no/teknologi/i/Xwkj8B/knekt-av-digitalkameraet-naa-kaster-kodak-seg-paa-digitaliseringen

https://www.nho.no/publikasjoner/p/naringslivets-perspektivmelding/digitalisering/

https://www.utdanningsnytt.no/fagartikkel-hoyere-utdanning-samfunn/nar-robotene-tar-over/170234

https://www.kristiania.no/aktuelt/2019/01/vil-robotene-ta-jobbene-vare/

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *