Virtuell virkelighet

I dette blogginnlegget skal jeg først skrive litt fakta om VR, hvordan teknologien funker, og hva VR-briller kan bli brukt til. Deretter vil jeg skrive om en artikkel som handler om bruk av VR-briller til veldedige formål, vil VR-briller øke donasjoner? Til slutt skal jeg se på hvordan VR kan forandre digital markedsføring.

Fakta om VR

VR står for Virtual Reality, eller virtuell virkelighet på norsk. VR- briller kan ifølge en artikkel på online.no beskrives som et apparat som dekker hele synsfeltet, skjermen gir tredimensjonalitet og dybdesyn. Apparatet oppfatter hvordan du beveger hodet ditt slik at du kan se i alle retninger. En viktig del av opplevelsen er lyd, derfor trenger man også hodetelefoner når man bruker VR-briller. Apparatet gir deg en følelse av virkelig, fysisk tilstedeværelse i et kunstig miljø.

VR-briller har lenge blitt koblet til Gaming, men i de siste årene har vi sett at forskning har funnet kreative måter å bruke apparatet på. VR-briller kan brukes i utdanning, og sies å være på vei inn i klasserommene. Med VR-briller kan du gå på museum, dra på visning av leiligheter, dra på IKEA hjemmefra. Teknologien vil også forandre måten vi ser på sport, show, teater, og forandre former for underholdning.

En artikkel om bruken av VR briller

I en artikkel skrevet på psykologtidsskriftet.no (artikkelen finner du her) skriver de om bruken av VR-briller til veldedige formål. I artikkelen beskriver de et eksempel fra VR-filmen «Clouds over Sidra» produsert av UNICEF. Filmen tar utgangspunkt i at seerne befinner seg midt i ørkenen, i en flyktningleir i Jordan. Her møter de 12 år gamle Sidra, hun viser seerne leiren og de triste boforholdene. VR-filmer er et innovativt virkemiddel som hjelpeorganisasjoner kan bruke for å øke folkets engasjement. Under UNICEFs internasjonale konferanse ble VR-filmen om Sidra vist til politikere og beslutningstakere i håp om at dette ville øke donasjonene. De forventet å samle inn 2,2 milliarder dollar, men det endte med at de samlet inn 3,8 milliarder dollar. Dette bekreftet at bruken av VR-filmen var en suksess, og at filmen bidro til en voldsom økning i donasjoner. I artikkelen skriver de også at VR-briller har gjort at flere mennesker stopper ved bodene deres og at engasjementet har økt.

Forklaringen bak det økende engasjement som en følge av VR-briller ligger i hvor virkelig VR-brillene får brukeren til å føle opplevelsen. UNICEF og andre hjelpeorganisasjoner har i lang tid brukt ressurser på TV-reklamer, disse reklamene spiller ofte på det vi kaller for patos. Patos er et retorisk virkemiddel som bruker midler som vekker følelser hos seere. Reklamene som sendes på TV viser ofte tragiske omgivelser som får oss seere til å føle oss trist og vi syns det er urettferdig at noen skal ha det verre enn andre. Men i hvor stor grad funker reklamene? De funker nok til å vekke følelser, men klarer hjelpeorganisasjonene å få folk til å ville donere penger? Ved å bruke VR-film som en del av innsamlinger får brukeren tre inn i selve scenarioet og føler mer empati for f.eks Sidra enn hva en ville gjort fremfor en tv-skjerm. VR-filmen «Clouds of Sidra» innvirker på hva vi føler, hvordan vi handler og hvordan vi forstår hverandre. Filmen gir også realistiske opplevelser som en ellers ikke ville opplevd, som å være i en flyktningleir. Det er ifølge artikkelen kognitivt krevende å ta andres perspektiv, og det er individuelle forskjeller i evne og motivasjon til å gjøre det.

Hva kan VR si for måten vi driver digitalmarkedsføring på?

I artikkelen VR Marketing (artikkelen finner du her) kan VR bidra med å vise kunden mer realistiske bilder av produkter, tydeligere farger, og et bredere produktutvalg.Teknologien bidrar også til at kunder kan designe og lage mer personlige produkter. F.eks. å designe ditt eget kjøkken eller baderom. Ved å oppleve og designe huset ditt i VR kan en dele på Youtube og skape en sosial opplevelse. Ifølge artikkelen mener analytikere at VR vil føre til forbrukere kjøper mer online. Mariott Hotels bruker VR for å markedsføre bryllupsreiser på deres resort. Brukeren har ved VR muligheten til å gå rundt på hotellet, se på utsikten, og oppleve følelsen av å være tilstede på hotellet. Det er mulig at VR teknologien transformerer digitalmarkedsføring, ved at brukeren får en mer personlig og underholdende opplevelse enn hva kunden ellers ville gjort.

VR-briller vil bidra til at vi som forbrukere får en mer visuell opplevelse når vi handler, når vi spiller, og ikke minst bidra til viktige områder som undervisning og hjelpeorganisasjoner. Det er ennå usikkert hvor stor del av livene VR vil ha i og med at det fortsatt er en ganske ny teknologi. Det vi kan si med sikkerhet er at teknologien er kommet for å bli. Det vil bli spennende å se hvordan bedrifter velger å bruke VR til å løse kreative problemstillinger i fremtiden.
Kilder :
https://www.online.no/trender/vr-for-dummies/ https://psykologtidsskriftet.no/vitenskapelig-artikkel/2019/09/virtuell-veldedighet https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2909100.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *