Filterboble og Ekkokammer

I dette innlegget skal jeg først skrive kort om hva ordet «filterboble» betyr. Deretter skal jeg skrive fakta om «ekkokammer». Til slutt skal jeg skrive om konsekvenser ved både filterboble og ekkokammer, og forklare kort hva som skiller de lignende konseptene.

Bilde er hentet fra pixabay.com HER.

Fakta om filterboble

Filterboble er betegnelse på hvordan en opplevelse på internett blir tilpasset og avgrenset til brukerens opplevelse. Filterbobler oppstår ifølge SNL når en algoritme på en nettside sorterer informasjonen en bruker søker etter, basert på informasjon om brukeren. Resultatet av dette blir mer innhold brukeren ønsker, og mindre informasjon en ikke ønsker. Tilpasning i nettbutikker eller sosiale medier skjer ved innsamlet informasjon om brukerens tidligere søking, klikk, og stedsangivelse og bidrar med å styre informasjonstilgangen. Informasjonen vi får er også tilpasset ved hva innholdsleverandør vet om vår alder, kjønn, interesser og meningsfeller. Dermed går det an å si at internett bestemmer hva vi leser og hva vi tenker. «Begrepet filterboble ble introdusert av forfatteren og internettaktivisten Eli Pariser i boken The Filter Bubble i 2011. Pariser hevder at det finnes farlige og utilsiktete konsekvenser av det at vi blir fanget i en filterboble, og slik ikke blir eksponert for informasjon som kan utfordre eller utvide vårt syn på verden.» skriver snl.no

Fakta om ekkokammer

«Et ekkokammer er en metaforisk beskrivelse, som beskriver en situasjon hvor informasjon, ideer eller oppfatninger blir forsterket gjennom repetert kommunikasjon og repetisjon innenfor en avgrenset gruppe.» skriver wikipedia.no. Det kan også beskrives som et digitalt forum eller miljø hvor personen deler tanker eller informasjon som reflekterer og forsterker deres egne.I dette forumet eller miljøet er det veldig enkelt å føle støtte og gjerne tenke at de fleste er enige med deg. På den andre siden altså hvis man tenker eller uttrykker seg imot et tema, vil man føle en ekstrem motgang fra resten av gruppen. Den metaforiske beskrivelsen «ekkokammer» betyr et lukket rom der lyd gir gjenklang. En kan også forklare ekkokammer som at en person roper ut i en tunnel, hvor ordet kommer tilbake som ekko.
Eksempel på ekkokammer kan være en lukket whats app gruppe som er imot vindmølleutbygging. I gruppen vil man mest sannsynlig få et gehør om du mener noe positivt om vindmøller, og man vil trolig få forsterket meningene sine hvis en ytrer seg negativt om vindmøller. Hvis man befinner seg i et ekkokammer har man meningsutvekslinger stort sett i samme type grupper, slik at man ikke får utfordret meningene.

Bilde er hentet fra Pixabay.com HER.

Konsekvenser filterboble og ekkokammer

Eli Praiser som nevnt tidligere i innlegget mener at det finnes farlige og utilsiktete konsekvenser av å bli fanget i en filterboble. Hun mener at ved å bli fanget i en filterboble blir ikke mennesker eksponert for informasjon som kan utfordre eller utvide vårt syn på verden. Eli mener at en kan miste evnen til å utvikle ny innsikt og holdninger ved at man bare får informasjon som bekrefter det man allerede vet, eller aldri møter motforestillinger. Eli mener et eksempel på dette kan vi finne i den norske partipressen hvor avisene opererte som politiske organer med nære bånd til de politiske partiene. Tidligere kunne en bli eksponert for en rekke forskjellige nyhetsområder i papiraviser, eller ved å se en nyhetssending på tv. Det er ikke tilfellet i dag hvor man kan sile ut det man ikke har interesse for i f.eks. digitale avise eller spole forbi omgående sendinger i nyhetssendingen.

Informasjonsblindhet er en konsekvensens av filterbobler. Wikipedia skriver «Etter hvert som populariteten til skytjenester øker, forventes det at personlige algoritmer som brukes til å konstruere filterbobler, blir mer utbredt. Forskere har begynt å vurdere effekten av filterbobler på brukerne av sosiale medier fra etisk synspunkt, spesielt når det gjelder områdene personlig frihet, sikkerhet og informasjonsskjevhet». Kritikere av bruken av filterbobler hevder at individer kan miste autonomi over sin egen sosiale medieopplevelse, og få deres identitet konstruert som et resultat av filterboblenes realitet.

Konsekvensen med ekkokammer er at personer ikke blir eksponert for ulike synspunkter. I en artikkel i Sandeavis skrive de at «Vår oppfatning av verden blir individuell. Det mener jeg er et stort problem, i og med at det bidrar til økt polarisering. Vår virkelighet er rett og slett ikke den samme og det må den være for at vi skal kunne snakke sammen, forstå hverandre og faktisk finne løsninger. Felles forståelse for den samme virkeligheten er avgjørende». Det kan være veldig behagelig å få bekreftet sitt individuelle verdensbilde, men vi lever i et ekkokammer og det er ikke slik verden utenfor digitale rom fungerer.

Da presidentvalget i 2016 tok plass var Facebook en refleksjon av ekkokammereffekten. Facebook foreslo innlegg som samsvarte med brukerens standpunkter, dermed leste brukeren bare gjentakelser av sine egne meninger i stedet for mangfold av meninger. Journalister mener at meningsmangfold er nødvendig for et demokrati, da det letter kommunikasjon og hindrer ekkokamre. Facebook har derimot gjort en innsats for å bekjempe ekkokamre. «Trending» siden er en nyhetskilde på stedet for brukeren. Facebook har gått fra å vise en enkelt nyhetskilde til flere nyhetskilder for et emne eller en hendelse. Formålet med dette var å utvide bredden av nyhetskilder for den gitte overskriften, slik ville brukeren få flere synspunkter på en sak.

Filterboble og ekkokammer er lignende konsepter. Begge forholder seg til måtene enkeltpersoner utsettes for innhold uten sammenstøtende meninger. I et ekkokammer blir enkeltpersoner utsatt for informasjon fra likesinnede individer, mens filterbobler er et resultat av algoritmer som velger informasjon basert på tidligere historikk.

Kilder :

https://snl.no/filterboble

https://no.wikipedia.org/wiki/Ekkokammer

https://tenk.faktisk.no/opplegg/hva-er-et-ekkokammer-l%C3%A6rer

https://www.sandeavis.no/vi-lever-alle-i-et-ekkokammer-som-gjerne-er-storre-enn-man-selv-er-klar-over/o/5-72-133318

https://no.qaz.wiki/wiki/Filter_bubble

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *