Bærekraft

H&M har i de seneste årene fått mye kritikk i media for deres forretningsmodell. Mange assosierer kjeden med fast fashion, dårlig lønn til leverandører i u-land, og at de i stor grad bidrar til å skade miljøet med klesproduksjon og forsøpling.

H&M har derimot i de seneste årene satset på gjenbruk, redesign av gamle plagg og miljøvennlig produksjon av klær. De tilbyr en kolleksjon som heter «Conscious», denne kolleksjonen skal være mer miljøvennlig med bærekraftig materialer i klær. Kjeden har også en denim kolleksjon hvor plaggene er sydd av resirkulerte materialer fra klesinnsamling i butikkene. H&M har også et fond, dette fondet skal dele ut totalt 1 million euro til ideer som sørger for resirkuleringsløsninger i hele verdikjeden.

H&M har også blitt anklaget for grønnvasking. Å grønnvaske er en betegnelse for at et selskap gir seg ut for å gjøre mange positive tiltak for miljøet, mens de egentlig bare prøver å skjule de negative tingene bedriften gjør. Grunnen til at bedrifter som H&M antakelig vis gjør dette er på grunn av det sosiale og økonomiske, bedriften ønsker å fremstå som miljøbevisst.

Forbrukertilsynet gikk i 2019 ut med at H&M drev ulovlig markedsføring av kleskolleksjonen «Conscious», i denne kleskolleksjonen reklamerte de for å være bærekraftig og miljøvennlig. Forbrukertilsynet mente at H&M brukte et virkemiddel i sin markedsføring som spilte på kundenes følelser og brukte påstander de ikke kunne love.

Hvordan vil H&M se ut om 5-10 år?

Bærekraft og miljø er viktig for verdiskapning. Bærekraft og miljø er satt på dagsorden mye på grunn av sosiale medier, at kunder og forbruke har muligheten til å ytre seg fritt på kanaler som kan nå ut til mange på kort tid. Dermed vil det være viktig for store selskaper som H&M å fokusere mer på bærekraft. Jeg tror at selskapet kommer til å finne bedre løsninger, innovative produksjonsmåter, gjenbruk, og en mer sirkulær forretningsmodell. Mange kan tenke at det vil være vanskelig for et såpass stort selskap å forandre forretningsmodell, men jeg tror at deres størrelse kan være en stor fordel. H&M har mer ressurser til å gjøre en forandring, de har større kundebase som kan være med på å gjøre en forandring, og deres markedsføring har en enorm range som bidra til å engasjere og oppfordre til atferdsendring.

Kilder :

Kotler Philip, Kevin Lane Keller, Morten Erichsen, Nina Ronæs, 2016. Markedsføringsledelse. 4 utg. Gyldendal Norsk Forlag AS.

https://www.studocu.com/no/document/hogskulen-pa-vestlandet/oaa119/gamle-eksamener/gruppeeksamen-etikk-samfunnsansvar-og-baerekraft/11514540/view

Bedriftens interessenter

Hva er interessenter?

En bedrifts interessenter er personer eller grupper som har interesse av og som er berørt av bedriften og dens virksomhet. Ifølge lederkilden.no beskrives en interessent som «En som deltar i, eller har interesser i, et foretak. Eks: Eiere, ledelse, arbeidstakere, samfunnet, lånekreditorer, kunder, konkurrenter og leverandører. De ulike interessentene stiller gjerne ulike krav til bedriften. Eierne er bl.a. interessert i høy avkastning av den kapitalen de har investert i bedriften, de ansatte er interessert i høye arbeidsvederlag, sikre arbeidsplasser, meningsfylt arbeid, prestisje osv. For at en bedrift skal bestå, må det være en viss balanse mellom innsats og belønning for de ulike interessegruppene. Det er derfor rimelig å anta at en bedrift har flere mål, og at den målstrukturen man kommer fram til, vil være et kompromiss.».


Hvilke interessenter er viktigst for virksomheten?

Det kan være veldig vanlig å tenke seg at de viktigste interessene for en bedrift er kundene, det er jo de som kjøper produktene og får bedriften til å tjene penger. Men det er andre interessenter som er minst like viktige. Vi kan skille mellom interne og eksterne interessenter. De interne vil være de som jobber innad i bedriften, som arbeidstakere, ledelsesteam, styremedlemmer og investorer. Eksterne interessenter er ikke aktivt involvert i de daglige aktivitetene, og berører derfor bedriften indirekte. Det vil være kunder, leverandører, og kreditorer.
Ifølge businessemt.com er de viktigste interessentene de som tar de viktige beslutningene «Du ser vanligvis viktige interessenter som sitter på planleggingsmøter. Når en viktig beslutning må gjøres, vil de enten ringe inn eller dukke opp i konferanserommet. Hvis en krise kommer opp, er de de som oppfordrer til å bestemme hvordan man skal håndtere situasjonen best.»

Hvilke er mest vesentlig rundt bærekraft?

I en artikkel fra Magma.no skriver de at «utfallet for samfunn og miljø kan være det samme, men forskning tilsier at interessenter likevel kan vurdere de to handlingene ulikt, ut fra hvorvidt motivet tolkes som mer eller mindre selvinteressert». De skriver dermed at fra et økonomisk og etisk perspektiv er det viktig å være klar over hvordan viktige interessenter oppfatter utformingen av bærekraftige forretningsmodeller.

I artikkelen skriver de også at eksternt press viser bærekrafts arbeid fra en annen side. At bedrifter og andre interessenter er en viktig grunn for at bedrifter arbeider med bærekraft, for at viktige interessenter presser dem til å gjøre det.
Det vil være viktig for bedrifter å opprettholde bærekrafts arbeid for at «historien om bedriften» skal være av nøkkel-interessentenes tillit.

Kilder :

https://www.lederkilden.no/ordliste/interessent https://no.businessemt.com/69-info-8397448-key-stakeholders-organizationl-51093

https://no.businessemt.com/69-info-8397448-key-stakeholders-organizationl-51093

https://www.magma.no/barekraftige-forretningsmodeller?tid=213203

Den digitale kundereisen

I dette blogginnlegget skal jeg skrive om kleskjeden Hennes & Mauritz. Deretter skal jeg skrive om digital kundereise.

Kort om H&M

Hennes & Mauritz er en svensk butikkjede. Butikkjeden har hovedkontor i Stockholm og spesialiserer seg i hovedsak på klær. Grunnleggeren av H&M Erling Persson åpnet den første butikken i 1947. Butikkens forretningside er å tilby mote og kvalitet til gunstig pris. HM eier ingen fabrikker selv, men benytter seg av ca 700 uavhengige leverandører fra land i Asia og Europa.  

Kundereise

Før kjøp-fasen

Problemkjennelse: Kundereisen starter ofte ved at forbrukeren blir oppmerksom på et mulig problem. At en blir bevist på et behov som skal bli dekket. Forbrukeren kan bli påvirket av å se en annonse og oppdage et behov for produktet som blir annonsert.

Søkeprosess: Etter forbrukeren har blitt oppmerksom, vil en starte søkeprosessen. Hva slags kanaler kan forbrukeren benytte seg av for å dekke behovet og finne produktet? La oss si forbrukeren søker etter produktet på google, da vil det være gunstig for bedriften å ha betalte annonser som dekker søkeordet forbrukeren benyttet.

Vurdering av alternativer: Her vil forbrukeren se på forskjellige produkter for å dekke behovet som har oppstått. Det kan være å sammenlikne fordeler/ulemper eller å lese omtaler og tester av produktet for å komme frem til det beste alternativet.

Kjøpsfasen

Kjøpsbeslutningen vil være da forbrukeren utløser en handling. Det kan være å melde seg inn på et treningssenter, eller å gjennomføre et kjøp på sider som H&M. Hvordan opplever kunden denne fasen? Var det en behagelig opplevelse med gode betalingsløsninger? Ville denne fasen vært enklere på nett enn i butikk? Et konkurransefortrinn for en bedrift kan f.eks være å tilby klarna-betaling. Da vil kunden kunne velge en nettleverandør over en annen på grunnlag av betalingsløsning. Kunden vil finne det mer attraktivt å avvente betaling før en er helt sikker på om produktet passer eller faller smak.

Etter kjøp-fasen

Denne fasen består av atferd etter handling. Det var vanlig å tenke seg at kundereisen sluttet da forbrukeren kom frem til en kjøpsbeslutning og inngikk kjøpsfasen. I ettertid har en sett at «etter kjøps-fasen» har en vesentlig betydning for kundereisen. Det kan være tilbakemeldinger, anmeldelser, og historier eller erfaringer en deler med andre om enten positiv eller negativ opplevelse.

Kilder ;

https://no.wikipedia.org/wiki/Hennes_%26_Mauritz

Heggernes, Tarje. 2020.Digital Forretningsforståelse.3 Utg. Fagbokforlaget.