Bærekraft

H&M har i de seneste årene fått mye kritikk i media for deres forretningsmodell. Mange assosierer kjeden med fast fashion, dårlig lønn til leverandører i u-land, og at de i stor grad bidrar til å skade miljøet med klesproduksjon og forsøpling.

H&M har derimot i de seneste årene satset på gjenbruk, redesign av gamle plagg og miljøvennlig produksjon av klær. De tilbyr en kolleksjon som heter «Conscious», denne kolleksjonen skal være mer miljøvennlig med bærekraftig materialer i klær. Kjeden har også en denim kolleksjon hvor plaggene er sydd av resirkulerte materialer fra klesinnsamling i butikkene. H&M har også et fond, dette fondet skal dele ut totalt 1 million euro til ideer som sørger for resirkuleringsløsninger i hele verdikjeden.

H&M har også blitt anklaget for grønnvasking. Å grønnvaske er en betegnelse for at et selskap gir seg ut for å gjøre mange positive tiltak for miljøet, mens de egentlig bare prøver å skjule de negative tingene bedriften gjør. Grunnen til at bedrifter som H&M antakelig vis gjør dette er på grunn av det sosiale og økonomiske, bedriften ønsker å fremstå som miljøbevisst.

Forbrukertilsynet gikk i 2019 ut med at H&M drev ulovlig markedsføring av kleskolleksjonen «Conscious», i denne kleskolleksjonen reklamerte de for å være bærekraftig og miljøvennlig. Forbrukertilsynet mente at H&M brukte et virkemiddel i sin markedsføring som spilte på kundenes følelser og brukte påstander de ikke kunne love.

Hvordan vil H&M se ut om 5-10 år?

Bærekraft og miljø er viktig for verdiskapning. Bærekraft og miljø er satt på dagsorden mye på grunn av sosiale medier, at kunder og forbruke har muligheten til å ytre seg fritt på kanaler som kan nå ut til mange på kort tid. Dermed vil det være viktig for store selskaper som H&M å fokusere mer på bærekraft. Jeg tror at selskapet kommer til å finne bedre løsninger, innovative produksjonsmåter, gjenbruk, og en mer sirkulær forretningsmodell. Mange kan tenke at det vil være vanskelig for et såpass stort selskap å forandre forretningsmodell, men jeg tror at deres størrelse kan være en stor fordel. H&M har mer ressurser til å gjøre en forandring, de har større kundebase som kan være med på å gjøre en forandring, og deres markedsføring har en enorm range som bidra til å engasjere og oppfordre til atferdsendring.

Kilder :

Kotler Philip, Kevin Lane Keller, Morten Erichsen, Nina Ronæs, 2016. Markedsføringsledelse. 4 utg. Gyldendal Norsk Forlag AS.

https://www.studocu.com/no/document/hogskulen-pa-vestlandet/oaa119/gamle-eksamener/gruppeeksamen-etikk-samfunnsansvar-og-baerekraft/11514540/view

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *