Slik skaffer du deg relevant mentor!

Gode nettverk og gode mentorer er avgjørende for ens karriere. I dette innlegget skal jeg skrive om kurset «Networking Basics«. Kurset viser gjennom 8 moduler hvordan og hva en trenger for å skape en forbindelse til en fremtidig mentor. I slutten av innlegget ligger det en oppsummering om hva jeg har lært i kurset.

Modul 1: Hvordan bygge din profesjonelle identitet.
I modul 1 forklarer de hvordan en kan bygge sin profesjonelle identitet. Hvordan skal en gå fra å være en student til ung profesjonell? I kurset forklares det at det kan føles uvant og ukjent å finne sin profesjonelle identitet i starten, men at man ikke må glemme at alle har en gang har vært i den posisjonen og at det kun er trening som trengs. Å bygge nettverk er derfor svært viktig for å finne sin profesjonelle identitet, i kurset legger de vekt på at nettverking kan hjelpe deg å utforske enhver karriere mulighet gjennom en insiders perspektiv. I kurset forteller de også at en må huske på at profesjonelle i arbeidsfeltet ofte ønsker å hjelpe. Kurset viser til fem kvaliteter en bør legge vekt på når en tar kontakt med profesjonelle i bransjen :

Empati: Lær deg å se fra den profesjonelles synspunkt «point of view as a fellow human being».
Nysgjerrighet: Vis at du er interessert i å lære fra dem og deres erfaringer.
Takknemmelighet: Prøv å få frem at du er takknemmelig for at de vil gi av sin tid og erfaring.
Relevans: Få frem hvorfor du tok kontakt og hvordan samtalen/hjelpen den profesjonelle gir vil være til hjelp for deg.
Respekt: Behandle den profesjonelle på en måte du ville ønsket å bli behandlet hvis det var en ung student som kontaktet deg.

I kurset sier de blant annet at du kommer til å bli overrasket over hvor mange som ønsker å hjelpe deg dersom du husker på å ta med disse 5 kvalitetene.

Bilde er hentet fra Pixabay.com

Modul 2: Hvordan finne mentor ved å bruke LinkedIn.
I denne modulen starter de med å legge vekt på å ikke tenke for mye på «den perfekte mentor». Det viktigste er å komme i gang, lære og repetere. Skal en velge en ung mentor som er nærmere ens egen alder eller en eldre mentor som er nærmere ens lærers alder?
Ved å velge en ung mentor får du fordeler som:
– Bra innsikt, har akkurat gått igjennom det du går gjennom nå
-Mye praktiske tips og triks
-Har stått i samme sko, og husker det godt.

Fordeler med å velge en eldre mentor:
-Har et større bilde av karrieren
-Gjerne mer involvert og erfaren innenfor ansettelse
-Har fortsatt gode tips

Begge alternativene er mest sannsynlig gode mentorer, det eneste som kan skille disse i denne fasen er at det sikkert er mindre intimidating å ta kontakt med en ung mentor fremfor en eldre mentor.

Modul 3: Hvordan sende effektive LinkedIn meldinger.

Som nevnt tidligere i innlegget bør meldingen inneholde 5 kvalitene «empati, nysgjerrighet, takknemlighet, relevans og respekt». Disse 5 punktene kan en få inn i meldingen ved å bruke metoden «who-why-what». Hvem er du, hvorfor tar du kontakt, og hva er det du spør om. I kurset viser de til mer spesifikke eksempler som inneholder «who-why-what» metoden.
Når man skriver til en potensiell mentor ønsker man å vise seg fra sin beste side, da er denne sjekklisten bra å ha. Sjekklisten innebærer:
-Dobbelsjekk at du skrev navnet (fornavn,etternavn,selskapsnavn) riktig.
– Dobbelsjekk at du ikke har skrivefeil.
– Sjekk om du har fått med deg alle tre «who-why-what». Hvem er du, hvorfor tar du kontakt, og hva ønsker du fra mentoren.

Modul 4: Koordinering
I modul 4 vektlegges det å være effektiv, æreverdig, vise initiativ.
La oss si du får muligheten til å ta en telefonsamtale med en mentor eller veileder. Først trenger du en dato og tid for samtalen. Deretter må du finne ut av om en ønsker å ta samtalen over zoom, facetime, eller via telefonsamtale. Deretter må du spørre etter telefonnummer. I denne fasen ønsker du å være fleksibel med tid men også si hvilke tider som passer deg. Det vil også være viktig å vise initiativ, du ønsker å fremstå som proaktiv.

Bilde er hentet fra pixabay.com

Modul 5,6,7: Navigere samtalen

I denne modulen lærer du en guide for å forberede et slags sikkerhetsnett når det føles nytt og ukjent. Vi skal se på forskjellige faser av telefonsamtalen for å vurdere hvor lang tid fasen tar, og hvor mye forberedelser trengs for hver fase.

Fase 1: Startfasen hvor en begynner samtalen, og en får den første forbindelsen. Varighet: Kort. Forberedelse: Ingen

Fase 2: Introduser deg selv med flere detaljer. Varighet: Kort. Forberedelse: 50%.

Fase 3: Spørsmålsrunde, dette er fasen hvor du får en sjans til å lære fra dem og deres karrierevei. Varighet: Lengre. Forberedelse: 50%.

Fase 4: Avslutning av samtalen. Varighet: Kort. Forberedelse: Ingen

Videre i fase seks og syv i kurset, går en nærmere inn på disse fasene og forklarer hvorfor visse ting er viktig å ha med i fasene.

Modul 8: Oppfølging
Den siste modulen snakker de om å følge opp etter samtalen. Grunnen til at det er så viktig å følge opp på slike samtaler er at det kan føre til noe mer. I noen tilfeller kan en få en skikkelig connection som kan føre til en langvarig forbindelse og livslang støttespiller. En måte å vise takknemmelighet er å sende «thankyou note», send en melding på LinkedIn å vis at du satte pris på tiden og kunnskapen de delte med deg. En annen måte å følge opp etter en samtale vil være å sende en email. I kurset nevner de at denne emailen burde inneholde: rask re-introduksjon, kort oppdatering, forespørsel og grunn til å kontaktes igjen, til slutt konklusjon. Kurset avsluttes med å forklare at hvis en er i tvil skal en alltids ta kontakt/følge opp etter samtalen.

Etter kurset sitter jeg igjen med en selvtillit, og kunnskap til å ta kontakt med en fremtidig mentor. Jeg vet nå hvordan jeg skal strukturere teksten i forespørselen og hva den bør inneholde. Hvis jeg får mulighet til å ta en samtale med mentoren vet jeg hvordan samtalen skal føres fra start til slutt. I kurset har jeg også lært meg hvordan jeg skal skrive en «follow up» email etter en samtale.

Kilder:

https://first-round.teachable.com/courses/

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *