Refleksjonsnotat

I dette blogginnlegget skal jeg dokumentere prosessen fra ide til nettbutikk. Som en del av eksamensoppgaven fikk vi i oppgave å starte en nettbutikk. Prosessen ble gjort i eksamensgruppe bestående av meg og tre andre. Vår prosess har vært veldig lærerik da vi alle startet med like lite erfaring med å starte en nettbutikk.

Vi startet med et konsept og endte opp med et annet. Den første delen besto av planlegging av konsept. Eksamensgruppen møttes via internett og pratet masse om forskjellige ideer. Vi endte opp med en ide som alle var enig og fornøyd med. Ideen var å lage en nettside som kunden kunne designe sine egne produkter. Vi opprettet en Shopify konto og fant leverandør av produkter vi kunne bruke, laget paypal konto, designet bilder i Photoshop, og koblet leverandøren opp ti Shopify-butikken vår. Navnet vårt var «Youcustumizeit.com». Vi la til produkter og jobbet med konseptet frem til det oppstod et stort problem, et problem som ødela hele konseptet og var en sentral rolle i hvordan butikken gikk rundt. Vi ønsket at kunden skulle få mulighet til å skrive egen tekst, legge til egen logo eller design. Dette fant vi dessverre ut at ikke var mulig, det krevde kunnskap vi ikke hadde. For å kunne legge til denne funksjonen måtte vi ha noen som kunne kode denne funksjonen inn i nettbutikken. Dermed bestemte vi oss for at vi måtte starte fra starten av, hvertfall delvis. Alle produktene hvor det sto «Text here» ble fjernet og lagt til på nytt uten tekst. Vi bestemte oss for å lage et konsept som besto av produkter med et minimalistisk og clean design. Det var mye jobb å gjøre alt på ny, vi måtte lage nye header bilder til butikken, rydde i kategorier, legge til flere produkter og endre tags. Etter dette var gjort ble butikken ryddig og fin. I etterkant er det ofte lettere å se hva man kunne gjort annerledes. Det jeg ville gjort annerledes var å legge av mer tid til planlegging av nettsiden/utførelsen. En annen ting jeg ville gjort annerledes er å starte tidligere, det er ofte slik at man tenker man har god nok tid også plutselig har man ikke det likevel.

Mine tanker og refleksjoner om prosessen er at det har vært interessant å se hvordan et konsept kan bli til en nettside. Det er ikke alltid det en planlegger som blir resultatet. Jeg føler at jeg har lært meg å bli omstillingsdyktig, handle raskt, være effektiv, og tenke positivt. Jeg har også lært meg verdifull erfaring med å få høre på alle gjesteforeleserne som har delt sine erfaringer og kunnskap. Det er kunnskap jeg kommer til å ta med meg og forhåpentligvis anvende i min fremtidige jobb. Jeg har også lært en del om markedsføring, som f.eks markedsføring gjennom sosiale medier og e-post markedsføring, og søkemotoroptimaliser. Strategi har også vært en spennende del av å lage nettbutikken. Vi har lært hvordan en kan strategisk lansere en nettbutikk og hva slags punkter som er viktige å ha med. Alt i alt har denne delen av faget vært veldig lærerik og gøy.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *