How to: Analysere basic KPI-er i Google Analytics

I dette blogginnlegget skal jeg forklare hvordan du kan analysere de helt generelle forskjellige KPI-ene i Google Analytics.

Hvis du ikke har en konto å koble Google Analytics til vil jeg anbefale deg å bruke google sin DEMO account. Ved å bruke en demo account kan du analysere data som allerede er på kontoen. Demoen viser deg data fra Google Merchandise Store som er en nettbutikk hvor Google selger egne merkevarer. Du finner demo accounten HER.
Du kan også lese mer om demo accounten ved å trykke HER.


Det første jeg vil anbefale er å stille inn tidsperioden for analysen, dette gjør du oppe i høyre hjørnet. Du kan f.eks stille inn til «de siste 30 dagene», og trykke «bruk».
«Brukene» er de som har vært inne på butikken de siste 30 dagene, som er 51 422 brukene. Av disse 51 422 er det 47 562 nye brukene. 66 811 økter er registrert de siste 30 dagene, det er et høyere tall en «brukene» som kan bety at noen av brukerene har vært innom siden mer enn en gang, gjerne flere.

Antall økter per bruker er et gjennomsnittstall av alle brukerene som forteller deg at de fleste var kun innom en gang og ikke mer. Øktvarighet er den tiden de brukte inne på siden. Fluktfrekvens forklarer deg andelen av brukerene som var innom kun en side, f.eks kun innom forsiden men deretter forlot da de innså at siden ikke var noe for dem, eller ikke trykket seg videre til et produkt.

Lenger ned på siden kan du finne demografi. Her kan du se hvilke land brukerene kommer fra og hvor stor prosentandel de dekker. Her ser vi at USA står for 39,78% av brukerene de siste 30 dagene. Under land finner du også hvilke byer brukerene kommer fra.

I venstre meny kan du trykke på «Demografisk informasjon». Her finner du kjønn og alder for brukerene. Vi kan se at 25-34 år er den aldersgruppen som besøkte Google Merchandise Store hyppigst de siste 30 dagene. Vi kan også se at 55.9% kvinner besøkte nettbutikken.


Håper dette var nyttig informasjon om du er helt i startfasen av Google Analytics. Jeg har også linket til kurs du kan ta om du er interessert i å lære mer. Ha en fin dag videre!

KURS:
Google Analytics for Beginners
https://analytics.google.com/analytics/academy/course/6

Advanced Google Analytics
https://analytics.google.com/analytics/academy/course/7

Google Analytics for Power Users
https://analytics.google.com/analytics/academy/course/9


Kilder:
https://support.google.com/analytics/answer/6367342?hl=en#zippy=%2Cin-this-article

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *