Markedsføring i 2021

«Å markedsføre en bedrift handler om å prioritere ressurser og penger der det gir mest avkastning på kort og lang sikt. En umulig oppgave å få til helt perfekt, men basert på det du har lært så langt i emnet, gjør deg opp noen tanker og skriv en anbefaling om hvilke kanaler du mener er viktig. «

Fokus på inkluderende digital markedsføring
Det er viktig å sette fokus på mangfold. Alle grupper av samfunnet uavhengig av etnisitet, demografi, religion, eller legning. Det er stadig flere unge og minioritetsgrupper som ønsker et større mangfold representert i det innholdet de konsumerer på daglig basis. Forbrukere ønsker mindre A4, mindre press for perfeksjon, og flere personligheter. Dette fører til at vi stiller høyere krav til bedrifter og selskaper om å bruke en mer inkluderende form i markedsføring. I følge afectium er det «Per nå oppgir 41% av kundene at de har endret kjøpsadferd, og nå unngår å legge igjen penger hos forhandlere og kjeder som ikke representerer denne nye inkluderende markedsføringen. Disse tallene øker også betraktelig når vi spesifikt ser på mindre etniske grupper og LGBT+ samfunnet. Alt oppsummert så handler det i hovedsak om at alle kunder uansett bakgrunn, personlighet, kultur, arv eller personlige valg, skal føle seg representert og skal kunne identifisere seg med selskapets “persona”.»

Fokus på bærekraft i digital markedsføring
Kundene ønsker ikke lenger bare fine billige klær, de ønsker å ta valg som gangner miljøet og ønsker å forsikre seg om at de legger igjen penger til bedrifter og selskaper som er opptatt av å ta vare på miljøet og planeten. Afectium mener nøkkelen til det grønne markedsføringsskiftet er å kommunisere bærekraft gjennom merkevarebyggingen din, slik at det engasjementet du viser på dette området blir en del av identiteten din. Her er deres tips til hvordan du kan integrere bærekraft i merkevaren din: «Du kan velge å implementere bannere eller andre design som representerer bærekraft på dine hjemmesider permanent, du kan kommunisere bærekraft i det innholdet du produserer til dine hjemmesider eller du kan innføre grønnere varer og produkter som papirposer i stedet for plastposer, eller handlenett i miljøvennlige materialer, alt etter hva som passer ditt selskap best.»


Kilder:
https://afectium.no/5-store-trender-innen-digital-markedsforing-i-2021/

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *