Rollen til sosiale medier ifb. med angrepet på den Amerikanske kongressen 6. januar 2021

I dette innlegget skal jeg skrive om rollen til sosiale medier i forbindelse med angrepet på den Amerikanske Kongress 6. januar 2021. Jeg vil først skrive om hendelsesforløpet, deretter hvilken rolle sosiale medier spilte, og til slutt skrive om filterbobler og ekkokammer.

Supporters of US President Donald Trump protest outside the US Capitol on January 6, 2021, in Washington, DC.
Bilde hentet HER


Hendelseforløp
6. januar 2021 ble USAs hovedstad i Washington, D.C., stormet under et opprør og voldelig angrep mot den amerikanske kongressen. En mobb av tilhengere av president Donald Trump forsøkte å gjøre om sitt nederlag i presidentvalget i 2020 ved å forstyrre kongressens felles sesjon samlet for å telle valgstemmer for å formalisere Joe Bidens seier. Capitol-komplekset ble låst og lovgivere og ansatte ble evakuert mens opptrederne okkuperte og vandaliserte bygningen i flere timer. Fem mennesker døde enten like før, under eller etter hendelsen: en ble skutt av Capitol Police, en døde av overdosering av narkotika, og tre bukket under for naturlige årsaker. Mer enn 140 mennesker ble skadet i stormen.

Sosiale media’s rolle
Trump skal ha gått ut via sosiale medier og adressert falske påstander om at valget i 2020 hadde blitt «stjålet fra ham», han krevde at visepresident Mike Pence og kongressen å avise Bidens seier.

Før opprøret tok plass 6.januar var det flere sentrale grupper via sosiale medier som visstnok skal ha hatt en enorm påvirkningsevne. En av disse gruppene kunne en finne via Facebook som het «Stop The Steal». Denne gruppen hadde over 360 000 medlemmer. Siden la ut innlegg som handlet om falske påstander ang valget, hvor de påsto at stemmeseddlene hadde blitt tuklet med. Siden skapte et felles medium hvor likesinnede mennesker kunne lese og dele sine meninger om valget.

Det har også blitt kjent at den sosiale medie plattformen «Parler» ble brukt av ultranasjonalistiske grupper/gjenger til å planlegge hvordan opprøret skulle ta plass den 06.januar 2020, hvor de blant annet planla hvilke klær de skulle ha på seg for å signalisere at de tilhørte gruppen. Gruppen kaller seg selv «The ProudBoys». Etter opprøret ble det kjent at medlemmer av «The Proudboys» hadde tatt en del i opprøret som tok plass utenfor den Amerikanske kongress 6. Januar.

Trump har en sentral rolle i angrepet mot kongressen. Trump brukte Twitter som sin fremste måte å kommunisere ut sine ord og tanker. To uker i forveien skrev Trump et innlegg på Twitter som oppfordret tilhengerene sine til å møte opp til en demonstrasjon i Washington den 6. januar og skrev «Be there, will be wild».

Filterboble og ekkokammer
Filterboble og ekkokammer er to lignende konsepter som kan minnes veldig om hverandre. Begge forholder seg til måtene enkeltpersoner utsettes for innhold uten sammenstøtende meninger. I et ekkokammer blir enkeltpersoner utsatt for informasjon fra likesinnede individer, mens filterbobler er et resultat av algoritmer som velger informasjon basert på tidligere historikk. Dette er to sentrale begreper som kan kobles til hendelsen som foregikk utenfor den Amerikanske kongress den 6. januar.
Det skal sies at stormingen ble fremdrevet av konspirasjonsteorier spredd blant Trump og sosiale media. Når en velger å melde seg inn i samfunn på Facebook som «Save the steal» velger man å filtrere ut andre synspunkter enn dem en selv har. En ser bare meninger som man selv er enig i, og får ikke en ekte diskusjon eller et ekte verdensbilde. Noen av konsekvensene ved filterbobler er at en mister autonomi over sin egen medieopplevelse. Når alt blir skreddersydd og personifisert kan det bli en ensformig og kjedelig opplevelse etter hvert. Det som er spennende med sosiale medier er å få høre andres synspunkter, oppleve en medieopplevelse som en ellers ikke ville i virkeligheten. Det er også en stor fare for at verdensbilde blir for individuelt for enkelte, at verdensbilde blir for falskt på sosiale medier i kontrast til hvordan det egentlige liv er utenfor det digitale liv.

Kilder:
https://no.wikipedia.org/wiki/Stormingen_av_den_amerikanske_kongressen_2021

https://www.propublica.org/article/several-well-known-hate-groups-identified-at-capitol-riot?utm_source=sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=majorinvestigations&utm_content=feature

https://en.wikipedia.org/wiki/2021_United_States_Capitol_attack

https://www.helenesofietofte.com/2021/01/27/filterboble-og-ekkokammer/

https://www.youtube.com/watch?v=hqvOcr0uu9o&ab_channel=VoxVoxBekreftet

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *