Hvordan er det å være student i koronatiden?

I dette blogginnlegget skal jeg skrive om mine tanker rundt koronatiden, og hvordan pandemien kan ha påvirket livet til studenter i Norge. Jeg vil presisere at alle reagerer forskjellig på en slik pandemi, dette er mine tanker rundt de positive og negative aspektene for studenter.

Kort om Covid-19

Viruset skal ha sitt opphav fra den Kinesiske byen Wuhan. Det kjente viruset fikk først navnet SARS-CoV2 som senere ble til Covid-19 og Korona. Det hele startet med at en stor andel personer fikk lungebetennelse av ukjent grunn. Det første tilfellet ble oppdaget i desember 2019. Forskning mener viruset skal ha startet på et sjømarked som solgte eksotisk fisk, vilt og levende dyr. På dette markedet skal det også ha blitt solgt skjelldyr og flaggermus, en hypotese var at viruset stammet fra en av disse to dyrene. Senere ble det lagt frem at de spekulerte på om viruset kunne ha re-kombinert seg da begge dyrene er nattdyr og stammer fra samme området. Det var først i januar 2020 kinesiske myndigheter opplyste at viruset smittet mellom mennesker. Symptomer på covid-19 er ifølge NHI feber de første 3-7 dagene deretter vil mange plages med tørrhoste, tung pust, muskelsmerte og utmattelse. Andre symptomer som ikke er like vanlige er slimhoste, blodig opphostet slim, frysninger, hodepine, svimmelhet, frostanfall, sår hals, rennende nese, diaré. Man vil etter 6-7 dager vise tegn til bedring. Dødelighet i de mest alvorlige tilfellene rammer pasienter over 40 år som har en underliggende sykdom fra før av.

Den 11.mars 2020 erklærte verdens helseorganisasjon virusutbruddet som en pandemi, og den 2.april 2020 var over 1 000 000 mennesker smittet av viruset ifølge worldometer. Tallet fortsatte å øke hvor den 5.juli 2020 ble rapportert at 10 922 324 personer var smittet og 523 011 døde, det var bekreftet av verdens helseorganisasjon. Dette viser hvor enormt stor spredning det var ikke bare i Kina men internasjonalt. Som en følge av virusets spredning var land nødt til å sette i gang tiltak mot viruset. For å redusere spredningen satt flere land i gang påbud om hjemme-karantene, stengt grensene for reisende, økt antall kapasitet på intensivbehandling, og påbud om munnbind. Det har blitt introdusert en vaksine for covid-19 som har blitt tilgjengelig etter de sikret at den er trygg og gir virkning. Vaksinen vil gradvis bli tilgjengelig for flere og flere i Norge.

Negative sider ved Covid-19

En av de negative sidene som rammet studenter over hele landet kan være at en ikke hadde mulighet til å få på forelesninger, og at hverdagen ble snudd på hodet. Det er vanskelig å skape egne rutiner spesielt i eget hjem. Mange studenter ble permittert, eller mistet jobben som en følge av pandemien, dette førte naturligvis til at flere studenter mistet sin inntektskilde. Det ble også dyrere å oppholde seg hjemme da strømmen ble dyrere. 

Som en følge av covid-19 måtte studenter isoleres. Isolasjonen førte med seg enorme negative konsekvenser. Angst, depresjon og suicidale tanker ble konsekvensene for mange unge studenter etter at de måtte isolere seg. Mange unge mennesker slet allerede med psykisk helse, men det oppsto nye negative tall som følge av pandemien. 

Mange studenter følte en frykt og usikkerhet rundt fremtiden, blant annet frykt for fremtidige jobbutsikter. Hvor lenge vil denne pandemien vare? Hvor mye av økonomien blir rammet av pandemien? Vil verden eller Norge noen gang bli som før?
Noen studenter som reiste hjem i julen følte en frykt for å ta med viruset hjem og smitte besteforeldre eller familiemedlemmer i risikogruppen. Mange unge fikk ikke muligheten til å feire sammen med familien sin i år på grunn av pandemien. 
I noen tilfeller kan det være vanskelig å snakke om korona på grunn av ulike meninger, oppfatninger, og opplevelser kan det skape uenigheter og generelle konflikter som fører til splittelse blant unge mennesker.

Positive sider ved Covid-19

Som en følge av pandemien har studenter blitt mer løsningsorientert. Hvordan kan vi løse gruppeeksamen når vi ikke kan møtes? Bruke zoom og fordele oppgavene likt slik at alle kan bidra på samme måte. Studenter har også blitt mer tilpasningsdyktig ved at vi har omstilt oss veldig raskt til en helt ny hverdag. Vi ble nødt til å lage egne rutiner og ikke minst være selvdisiplinert for å følge med på skolen. Pandemien har også gjort at folk kan føle et slags samhold, sammen på lag mot viruset. Samholdet kan også beskrives som en forsterket nasjonalistisk følelse, at en er stolt over å være norsk under pandemien på grunn av hvordan vi har omstilt oss, og hvordan myndighetene har reagert raskt og vært hands on i perioden. 

Til slutt vil jeg bemerke at det var enklere å finne de negative sidene ved koronatiden enn de positive.

Litteraturliste

«Koronavirus (coronavirus), SARS, og MERS.» NHI.

https://nhi.no/sykdommer/infeksjoner/import-og-tropesykdommer/sars-og-mers/?page=3

«Koronaviruspandemien» Wikipedia.

https://no.wikipedia.org/wiki/Koronaviruspandemien

«Fakta om koronaviruset SARS-CoV-2 og sjukdommen covid-19» FHI.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta-og-kunnskap-om-covid-19/fakta-om-koronavirus-coronavirus-2019-ncov/