Fremtidens Markedsføring

Heihei! I dette blogginnlegget skal jeg skrive om "Influencer marketing". Jeg skal kort forklare hva influencer marketing er, deretter skal jeg skrive om hvorfor stadig flere selskaper benytter seg av denne type markedsføring, og liste opp 4 sentrale ...

Bærekraft

H&M har i de seneste årene fått mye kritikk i media for deres forretningsmodell. Mange assosierer kjeden med fast fashion, dårlig lønn til leverandører i u-land, og at de i stor grad bidrar til å skade miljøet med klesproduksjon og forsøpling.H&M ...

Bedriftens interessenter

Hva er interessenter? En bedrifts interessenter er personer eller grupper som har interesse av og som er berørt av bedriften og dens virksomhet. Ifølge lederkilden.no beskrives en interessent som «En som deltar i, eller har interesser i, et foretak. E ...

Den digitale kundereisen

I dette blogginnlegget skal jeg skrive om kleskjeden Hennes & Mauritz. Deretter skal jeg skrive om digital kundereise. Kort om H&M Hennes & Mauritz er en svensk butikkjede. Butikkjeden har hovedkontor i Stockholm og spesialiserer seg i ...

Oppsummering første del av kurset

I dette blogginnlegget skal jeg skrive om hva jeg har lært i den første delen av kurset, jeg skal også skrive om hvilken betydning den kunnskapen jeg har innhentet i kurset kan gi meg videre. Jeg skal også skrive om konsekvenser for hva jeg har lært, båd ...

Blokkjeder

I dette innlegget skal jeg først forklare kort hva blokkjeder er, deretter skal jeg bruke Bitcoin som eksempel på å forklare hva kryptovaluta er og hvordan det brukes. Til slutt vil jeg skrive om hvordan blokkjeder kan bli brukt i Norge. Hva er blokkj ...

Filterboble og Ekkokammer

I dette innlegget skal jeg først skrive kort om hva ordet «filterboble» betyr. Deretter skal jeg skrive fakta om «ekkokammer». Til slutt skal jeg skrive om konsekvenser ved både filterboble og ekkokammer, og forklare kort hva som skiller de lignende kons ...

Plattformtjenesten Foodora

Innledning Plattformøkonomi er et bredt begrep med mange definisjoner, men som Salvador Baille forklarer det i «smartinnovationnorway.com», er det verdiskapning gjennom digitale plattformer (apper) som fasiliteter ulike former av transaksjoner mellom ...

Virtuell virkelighet

I dette blogginnlegget skal jeg først skrive litt fakta om VR, hvordan teknologien funker, og hva VR-briller kan bli brukt til. Deretter vil jeg skrive om en artikkel som handler om bruk av VR-briller til veldedige formål, vil VR-briller øke donasjoner? ...

Sosiale konsekvenser ved kunstig intelligens

I tidligere blogginnlegg har jeg skrevet om fordeler og ulemper ved digitalisering, jeg har også skrevet etikk knyttet opp mot kunstig intelligens. I dette blogginnlegget skal jeg skrive om sosiale konsekvenser ved kunstig intelligens. Jeg skal s ...